Comisii de Specialitate
  I. Comisia economico - financiara( agricultura, IMM, servicii, comert, transporturi, turism, finante, administrarea domeniului public si privat)
  4. Comisia pentru administratie publică locală, juridică și de disciplină, sport și sănătate
  3. Comisia pentru învățământ, familie, protecție copii, activități social - culturale, culte, munca și protectie sociala, protecția consumatorului
  2. Comisia pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului, urbanism, proiecte și parteneriate interne și internaționale, administrarea domeniului