Informaţii de Interes Public
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii CHIRICA PUȘCAȘU, Stadionului Orășenesc Darabani

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al orașului Darabani,muzicianului Romeo Rîmbu

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al orașului Darabani, istoricului Dorin Dobrincu


PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al orașului Darabani, domnului Dumitru Haha

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI DARABANI 2015-2020


INFORMARE privind măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole
ANUNT REGULAMENT ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE ORAS DARABANI  

ANUNT si proiect de hotarare privind stabilirea datei de 21 iunie ca zi dedicata sarbatoririi orasului DarabaniANUNT Regulament de acordare a ajutoarelor de urgență

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifului aferent serviciului de salubrizare

anexa Acord financiar privind modul de gestionare al platilor in cadrul SIM al deseurilor 
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ DIN ORAȘUL DARABANI

ANUNT si proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati in vederea repartizarii de locuinte din fondul locativ al orasului Darabani pentru cazurile sociale

ANUNT si proiect de hotarare privind Regulamentul cadru de repartizare, inchiriere, exploatare si administrare a locuintelor sociale

ANUNT si proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru anul 2017, in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ apartinand domeniului public al Orasului Darabani, in regim de inchiriere si a locuintelor sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al orasului Darabani

***RISCURI ȘI CONSECINȚE ÎN CAZ DE RETRAGERE A UAT-urilor DIN ASOCIAȚIILE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ***

 
Rezultate evaluare și selectie  a solicitărilor, / programelor/ proiectelor/  actiunilor depuse spre finanțare  prin Planul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități   de interes general pentru anul 2017

Anunț rezultate finale   evaluare și selectie  a solicitărilor/programelor și priectelor depuse spre finanțare prin Planul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes general pentru anul 2017


Lista salariilor de bază acordate în cadrul UAT Oraș Darabani

ANUNT PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL DARABANI NR. 2/11.01.2013

Lista salariilor de bază acordate în cadrul UAT Darabani


Lista salariilor de bază acordate în cadrul UAT Darabani

 Comunicat de presa PAED

Comunicat de presă Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Darabani, județul Botoșani


Comunicat de presă Realizarea unui parc fotovoltaic  în orașul Darabani, județul Botoșani

Lista salariilor de bază acordate în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Darabani