Concursuri
Anun� recrutare pentru func�ia public� de execu�ie vacant� de inspector I debutant din cadrul aparatului de sepcialitate al primarului ora�ului Darabani

Anunt promovare in grad profesional 

Anun� recrutare func�ii contractuale de execu�ie

Anun� selec�ie dosare concurs func�ii contractuale  de execu�ie 
Anun� rezultate prob� scris� concurs 05.03.2015 

Anun� rezultate prob� interviu  
Anunț recrutare funcții contractuale de execuție 
Anunț selecție dosare concurs funcții contractuale de execuție
Anunț prob� scris�
Anunț interviu
Anunț rezultate finale
Anunț concurs promovare în grad profersional 
Anunț selecție dosare  depuse la examenul de promovare în grad profesional din data de 09.09.2015 
Anunț recrutare posturi asistent medical comunitar 
Anunt selectie dosare concurs recrutare posturi asistent medical comunitar 
Anunt proba scrisa
Anunt interviu 
Anunt rezultate finale
Anunt concurs recrutarea asistent medical comunitar 
Proces verbal selecție dosare 
Anunț rezultate prob� scris� concurs recrutare asistent medical comunitar 
Anunț rezultate prob� interviu 
Anunț rezultate finale 
CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE 
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE 
ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 
ANUNȚ REZULTATE PROBA SCRISA 
ANUNȚ PROBA INTERVIU 
ANUNT SELECTIE DOSARE 
ANUNT PROBA SCRISA 
ANUNT INTERVIU 
ANUNT REZULTATE FINALE PROMOVARE GRAD PROFESIONAL 
ANUNȚ CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 
ANUNȚ SELECTIE DOSARE CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR DEBUTANT 
ANUNȚ PROB� SCRIS� CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 
ANUN� INTERVIU CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
ANUNȚ REZULTATE FINALE  CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
ANUNȚ PROMOVARE ÎN TREAPT� PROFESIONAL� 
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS PROMOVARE TREAPT� PROFESIONAL�
ANUNT PROBA SCRISA CONCURS PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA
ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONUCRS RECRUTARE AUDITOR SUPERIOR
ANUNT PROBA SCRISA CONCURS RECRUTARE AUDITOR
ANUNT INTERVIU CONCURS RECRUTARE AUDITOR
ANUNT REZULTATE FINALE RECRUTARE AUDITOR
CONCURS/EXAMEN PROMOVARE ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI
CONCURS/EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL 
ANUNT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL 
ANUNT PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNȚ RECRUTARE POSTURI CONTRAC
TUALE VACANTE DIN CADRUL SGCL DARABANI
ERATA BIBLIOGRAFIE ȘEF SGCL  
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE DIN CADRUL SGCL DARABANI 
ANUNȚ REZULTATE PROB� SCRIS�  CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRCATUL SGCL DARABANI
ANUNȚ PROB� INTERVIU CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE  SGCL DARABANI 
ANUNȚ REZULTATE FINALE  CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE SGCL DARABANI

ANUNȚ RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALEPRIMARIA DARABANI
ANUNT SELECTIE DOSARE POSTURI CONTRACTUALE PRIMARIA DARABANI
ANUNȚ REZULTATE PROB� SCRIS� CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE 
ANUNT REZULTATE INTERVIU CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE 
ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE 
ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE TREAPT� PROFESIONAL� 
ANUNT REZULTATE EXAMEN PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA 
ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL
BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL
ANUNȚ REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU
ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS PROMOVARE


ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
ANUNT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL
ANUNȚ REZULTATE PROB SCRIS EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE INTERVIU EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONALANUNT EXAMEN PROMOVARE  GRAD PROFESIONAL PERSONAL CONTRACTUAL
ANUNT SELECTIE DOSARE
ANUNT REZULTATE PROBA SCRISAANUNT EXAMEN PROMOVARE GRAD/TREAPTA PROFESIONALA ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
ANUNT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE GRAD/TREAPTA PROFESIONALA ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
ANUNT REZULTATE FINALE  EXAMEN GRAD/TREAPTA PROFESIONALA ASISTENT MEDICAL SCOLAR

ANUNT EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL  PERSONAL CONTRACTUAL
ANUNT SELECTIE DOSARE EXAMEN GRAD PROFESIONAL PERSONAL CONTRACTUAL
ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE PROBA PRACTICA 
ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

ANUNT EXAMEN PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA PERSONAL CONTRACTUAL
ANUNT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA PERSONAL CONTRACTUAL
ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE  TREAPTA PROFESIONALA
ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALAANUNT EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT SELECTIE DOSARE  EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONALA
ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL


CONCURS PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
REZULTATE PROBA SCRISA  EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL


ANUNȚ RECRUTARE FUNCȚIE PUBLIC INSPECTOR I DEBUTANT ÎN CADRUL SPCLEP DARABANI 
ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS RECRUTARE 26.03.2019
ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS RECRUTARE 26.03.2019
ANUNT INTERVIU CONCURS RECRUTARE 26.03.2019
ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS RECRUTARE 26.03.2019


ANUNT RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE SGCL DARABANI