Anunț finalizare proiect „Revitalizarea spațiului urban din orașul Darabani prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri și spații neutilizate și degradate”, cod SMIS 117757

UAT ORAȘUL DARABANI, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 3092/07.09.2018, încheiat cuMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional 2014-2020 (AM POR) a încheiat proiectul „Revitalizarea spațiului urban din orașul Darabani prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri și spații neutilizate și degradate”, cod SMIS 117757.

Proiectul a fost finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, sesiunea de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Scopul proiectului a fost îmbunătățirea condițiilor de viață și a atractivității mediului urban al orașului Darabani pe fondul extinderii suprafeței de spații verzi cu funcțiuni recreative și de agrement destinate comunității.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Reabilitarea a 3 terenuri aflate în intravilanul oraşului Darabani cu o suprafaţă totală de 10.310 de mp şi valorificarea acestora ca spaţii verzi.
  • Asigurarea funcţionalităţii spaţiilor verzi create prin proiect având în vedere dotarea acestora cu mobilier urban şi facilităţi adecvate uzului public.
  • Îmbunătăţirea gradului de siguranţă în spaţiile verzi nou create prin dotarea cu echipamente de supraveghere specifice.
  • Accesibilizarea pietonala si rutiera a amplasamentului nr. 1 (CF 55082) propus a fi amenajat ca spatiu verde prin proiect.

Rezultate obținute prin finalizarea proiectului sunt reprezentate de valorificarea a 3 terenuri neutilizate și degradate din orașul Darabani prin amenajarea ca spații verzi deschise publicului larg și echiparea lor cu dotări și echipamente specifice petrecerii timpului liber (bănci, foișoare, spații de joacă pentru copii, mese pentru jocuri sportive și de societate, etc.), diversificarea facilităților publice de recreare destinate populației rezidente, îmbunătățirea esteticii generale a spațiului urban, infuzându-se, totodată, efecte stimulative asupra mediului economic local în contextul creșterii atractivității orașului pentru potențiali investitori. Implementarea proiectului a contribuit la creșterea suprafeței de spații verzi de la nivelul orașului Darabani cu 10.310 mp, contribuind la îmbunătățirea indicatorului privind suprafața de spații verzi per locuitor, acesta înregistrând o creștere de la 12,56 mp la 13,37 mp spațiu verde/locuitor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.627.323,79 lei din care 4.248.034,18 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar 1.379.289,61 lei reprezintă contribuția națională.

Perioada de implementare: 23.05.2017 – 31.12.2022.

Pentru informții detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (https://www.facebook.com/inforegio.ro).

 www.fonduri-ue.ro  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanä, vă invitäm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro 
facebook.com/inforegio.ro